Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Σχολιασμός για .NET

Το GroupDocs.Annotation για το .NET API επιτρέπει στους προγραμματιστές να βελτιώνουν απρόσκοπτα τις εφαρμογές τους με τη δυνατότητα να σχολιάζουν κείμενο ή εικόνες σε ένα έγγραφο. Ο σχολιασμός μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή σχολίων, επεξηγήσεων με επισημασμένες σημειώσεις, υδατογράφημα, πολυγραμμή και πολλά άλλα. Το Annotator API υποστηρίζει έγγραφα PDF, Microsoft Word DOCX, Excel XLSX και PowerPoint PPTX

Groupdocs.Annotation for Java

Το GroupDocs.Annotation for Java είναι ένα ελαφρύ API που σας επιτρέπει να ενισχύσετε απρόσκοπτα την εφαρμογή Java με τη λειτουργικότητα προβολής και σχολιασμού εγγράφων. Το API υποστηρίζει τα έγγραφα Microsoft Word Docx, Excel XLSX, PowerPoint PPTX και PDF. Οι μορφές εικόνας θα είναι διαθέσιμες σύντομα. Καταναλώνοντας API, μπορείτε να επιτρέψετε στους τελικούς χρήστες να βλέπουν, να σχολιάζουν, να μοιράζονται και να εκτυπώνουν και τα δύο είδη εγγράφων από την εφαρμογή Java.

 Ελληνικά