Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Σχολιασμός για .NET

Το GroupDocs.Annotation για το .NET API επιτρέπει στους προγραμματιστές να βελτιώνουν απρόσκοπτα τις εφαρμογές τους με τη δυνατότητα να σχολιάζουν κείμενο ή εικόνες σε ένα έγγραφο. Ο σχολιασμός μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή σχολίων, επεξηγήσεων με επισημασμένες σημειώσεις, υδατογράφημα, πολυγραμμή και πολλά άλλα. Το Annotator API υποστηρίζει έγγραφα PDF, Microsoft Word DOCX, Excel XLSX και PowerPoint PPTX

GroupDocs.Σχολιασμός για Java

Το GroupDocs.Annotation για Java είναι ένα ελαφρύ API που σας επιτρέπει να βελτιώσετε απρόσκοπτα την εφαρμογή σας Java με τη λειτουργία προβολής εγγράφων και σχολιασμού. Το API υποστηρίζει έγγραφα Microsoft Word DOCX, Excel XLSX, PowerPoint PPTX και PDF επί του παρόντος. Οι μορφές εικόνας θα είναι διαθέσιμες σύντομα. Καταναλώνοντας το API, μπορείτε να επιτρέψετε στους τελικούς χρήστες να προβάλλουν, να σχολιάζουν, να μοιράζονται και να εκτυπώνουν και τους δύο τύπους εγγράφων μέσα από την εφαρμογή Java.

 Ελληνικά