Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Assembly για .NET

Το GroupDocs.Assembly για .NET είναι ένα API αυτοματισμού εγγράφων και δημιουργίας αναφορών που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εγγράφων από πρότυπα. Αυτό το API αναφοράς .NET συγκεντρώνει έξυπνα τα δεδομένα με το καθορισμένο πρότυπο έγγραφο και δημιουργεί έγγραφο εξόδου με βάση την προέλευση δεδομένων στην ίδια μορφή με τη μορφή εγγράφου προτύπου.

Groupdocs.assembly για java

Το GroupDocs.Assembly για το Java είναι ένα API Automation Automation για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εγγράφων από πρότυπα. Τα API λαμβάνουν δεδομένα από καθορισμένες πηγές δεδομένων, όπως βάση δεδομένων, ODATA, JSON, XML ή προσαρμοσμένα αντικείμενα Java και δημιουργούν αρχεία ή αναφορές χρησιμοποιώντας καθορισμένο πρότυπο εγγράφων.

 Ελληνικά