Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Σύγκριση για .NET

GroupDocs.Comparison για .NET – Ένα API για σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων Microsoft Word, Excel, PowerPoint, openDocument ODT, PDF, κειμένου και HTML.

GroupDocs.Σύγκριση για Java

Το GroupDocs.Comparison για Java είναι ένα API σύγκρισης εγγράφων, ελέγχου διαφορών και συγχώνευσης εγγράφων. Υποστηρίζονται όλες οι τυπικές μορφές εγγράφων του κλάδου: PDF, OpenDocument, HTML, Microsoft Word, Excel, PowerPoint και αρχεία κειμένου. Συγκρίνει τόσο το περιεχόμενο όσο και το στυλ των εγγράφων. Υποστηρίζεται με τη λειτουργικότητα Παρακολούθηση αλλαγών εκτός συσκευασίας, η οποία παράγει ένα αρχείο σύνοψης που περιέχει τα αρχεία προέλευσης με τις αλλαγές που έγιναν.

 Ελληνικά