Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Σύγκριση για .NET

GroupDocs.Comparison για .NET – Ένα API για σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων Microsoft Word, Excel, PowerPoint, openDocument ODT, PDF, κειμένου και HTML.

Groupdocs.comparison για java

Το GroupDocs.comparison για την Java είναι μια σύγκριση εγγράφων, ο ελεγκτής διαφορών και τα έγγραφα που συγχωνεύουν το API. Υποστηρίζονται όλες οι μορφές τυποποιημένων εγγράφων της βιομηχανίας: PDF, OpenDocument, HTML, Microsoft Word, Excel, PowerPoint και αρχεία κειμένου. Συγκρίνει τόσο το περιεχόμενο όσο και τα στυλ των εγγράφων. Υποστηριζόμενη με λειτουργικότητα αλλαγών "Track" Out-of-Box που παράγει ένα αρχείο σύνοψης που καταγράφει τα αρχεία προέλευσης με τις αλλαγές που έγιναν.

 Ελληνικά