Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Metadata για .NET

Το GroupDocs.Metadata για .NET API μπορεί να καταναλωθεί ως πρόγραμμα προβολής μεταδεδομένων για λειτουργίες CRUD. Βοηθά τους προγραμματιστές να διαβάζουν, να γράφουν, να επεξεργάζονται και να αφαιρούν μετα-πληροφορίες από όλες τις δημοφιλείς μορφές αρχείων εγγράφων. Λαμβάνει το αρχείο ως είσοδο, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοτήτων του αρχείου και επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν λειτουργίες μεταδεδομένων για τον εντοπισμό αυτού του συγκεκριμένου αρχείου εγγράφου εύκολα για μελλοντική αναφορά.

Groupdocs.metadata για java

Groupdocs.metadata για java - Ένα API διαχείρισης μεταδεδομένων για έγγραφα για τη δημιουργία, την προεπισκόπηση, την ανάλυση, την ενημέρωση και την κατάργηση πληροφοριών μεταδεδομένων από όλες τις δημοφιλείς μορφές αρχείων. Το Java Metadata Changer API λαμβάνει το αρχείο ως είσοδο, πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοκτησίας αρχείου και επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν λειτουργίες μεταδεδομένων για τον εντοπισμό αυτού του συγκεκριμένου αρχείου εύκολα για μελλοντική αναφορά.

 Ελληνικά