Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Groupdocs.metadata για το .NET 1.3.0 (μόνο DLLS)

Κατεβάστε   Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 9
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 42.5 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 5/6/2016

Περιγραφή

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το GroupDocs.Metadata για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε Αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το GroupDocs.Metadata για το .NET χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI. Groupdocs.metadata για το .NET 1.3.0 (μόνο DLLS)
 Ελληνικά