Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Signature για .NET

Το GroupDocs.Signature για .NET επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν εφαρμογές με τη δυνατότητα να υπογράφουν σημαντικά ηλεκτρονικά έγγραφα διαφόρων μορφών αρχείων. Αυτό το API ηλεκτρονικής υπογραφής επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν διαφορετικούς τύπους υπογραφών όπως κείμενο, εικόνα ή ψηφιακές υπογραφές σε ηλεκτρονικά έγγραφα. Το αρκετά συναρπαστικό γεγονός σχετικά με το API είναι ότι το UI του είναι λιγότερο και μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητες κλήσεις.

Groupdocs.signature για java

Το GroupDocs.Signature για τα APIs Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν την ηλεκτρονική υπογραφή σε οποιαδήποτε εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, tablet ή web ή περισσότερο. Υποστηρίζει κείμενο, εικόνα ή ψηφιακές υπογραφές για διάφορες μορφές αρχείων. Χρησιμοποιώντας ψηφιακές υπογραφές, το Java E-Signing API επιτρέπει στους χρήστες να πιστοποιούν και να υπογράφουν έγγραφα χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης και ψηφιακά πιστοποιητικά.

 Ελληνικά