Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

.NET için GroupDocs.Merger

.NET için GroupDocs.Merger, herhangi bir .NET uygulamasındaki belgeleri işlemek ve birleştirmek için tam özellikli, yerel bir API'dir. Geliştiricilerin, birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme yeteneğine sahip uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Sayfaları bölmeye, yeniden sıralamaya, kaldırmaya veya desteklenen formatta bir belgeye birleştirmeye izin verir. API ayrıca, desteklenen herhangi bir belgeye parolaları kaldırmak veya ayarlamak için parola koruma özelliğiyle güvenlik özelliklerini de yönetir.

Groupdocs.merger için java

Groupdocs.merger için Java, herhangi bir Java uygulamasında belgeleri manipüle etmek ve birleştiren tam özellikli, yerel bir API'dır. Geliştiricilerin birden fazla belgeyi tek bir belgeyi birleştirme yeteneği ile geliştirmelerine izin verir. Sayfaları desteklenen format belgesine bölme, yeniden sıralama, kaldırma veya birleştirme sağlar. API ayrıca, desteklenen herhangi bir belgeye şifreleri kaldırmak veya ayarlamak için şifre koruma özelliğine sahip güvenlik özelliklerini de yönetir.

 Türkçe